day spa istanbul

Profil Detayı

Dünyada Geleneksel Çin Tıbbı ve önemi;

G Ç T, son yıllarda eşi benzeri görülmemiş faydalar sağlamıştır. Aku-punktur gibi G Ç T tedavileri giderek dünyada yerini almış ve birçok ülkede sağlık hizmetlerinin bir parçası olmuştur. istanbul masaj salonu
G Ç Tnin Mdoğal terapi” ve “yeşil terapi” gibi birçok özelliği ve “has-talığı önlemek tedavi etmekten daha iyidir”, “hastalığı başlamadan tedavi etmek” şeklindeki algısı, birçok yabancı tarafından anlasılmıştır Söz konusu kitaplar daha sonraları önemli kanunlara dönüşmüştür. Antik zamanlarda yazılan daha birçok tıp kitabı vardır fakat neden sa¬dece birkaç tanesi kanun haline gelmiştir? kadıköy masözler

Sizler icin özel masaj hizmetlerimizden yararlanmak icin bizi arayın
Sizler icin özel masaj hizmetlerimizden yararlanmak icin bizi arayın
İlk olarak, bu birkaç kitap kapsam olarak çok geniştir ve diğer bir¬çok alana ait bilgiler içermektedir, örneğin, Huang Di Nei Jing (Sarı İmparator’un Tıp Kanunları) çok geniş kapsamlı bir kitaptır ve büyük olasılıkla Tang Ye Jing Fa (Kaynatma Yöntemleri) ve Huang Di Shen Nong Shi Jin (San İmparator ve Tarım Tanrısının Besin Sınırlaması Hakkın¬da Teorisi) gibi kitapların içeriklerini de kapsamaktadır. Benzer şekil¬de, Huang Fıııni (215-282) Batı Jin Hanedanlığı döneminde Huang Di Nei Jîng’in (San İmparatorun Tıp Kanunlan) meridyenler bölümü ile
Tai Mi Yao (İmparatorluk Kütüphanesinden Gizemli Ana Hatlar) isimli kitapta hiç konu edilmemiştir. Sun Simiao (581-682) tarafından yazılan Qian Jin Yi Fang isimli kitapta reçeteler hakkındaki kitapların listesi bu-lunurken, bunlardan kanunlar olarak söz edilmemiştir. Song Hanedan-lığı döneminde nihayet Shang Han Za Bing un (Soğuk Hastalıklar ve Çeşitli Hastalıklar Üzerine Bilimsel Eser) değeri anlaşılmış, üzerinde derin ve yoğun bir şekilde çalışılmıştır. Hatta Zhang Zhongjing’e tıp tan- rısı olarak tanımlamıştır. şişli masaj salonu
Bu tıp kitaplarının giderek kanun haline dönüşmesinin bir diğer ne-deni de içeriğindeki literatür faktörüdür, örneğin Huang Di Nei in (San İmparator’un Tıp Kanunları) içindeki 162 bölümün mükemmel bir edebiyat eğitimi almış hekimler tarafından yazıldığı çok açıktır.
Batı ve Doğu Han Hanedanlığını takip eden süre boyunca, tıbbi çalışmalar literatürün yeniden derlenmesi ve reçeteler hakkındaki ki- taplann yeniden toplanması şeklinde bir süreç izlemiştir. Song Hane-danlığı döneminde bilimadamları yönetimsel konularla daha çok ilgi-
‘irilen en büyük teori olduğunu ifade etmiştir. Tıpta yfn-yûng teorisi, wu zing (beş element) teorisinden daha önce benim¬senmiştir. Qin Hanedanlığı ön¬cesinde toplanan kaynaklarda, wu zing (beş element) ile ilgili hiçbir kayıt bulunmamakta¬dır. Fakat yin- yang teorisi in¬san bedeninin aktivitelerini ve hastalık nedenlerini açıklamak için kullanılmıştır. Teorik olarak, yin- yang teorisinin benim¬senmiş olması, G Ç T’nin antik dönemlerden modern çağlara doğru gelişmesini sağlamıştır. Bu aynı zamanda, Batı tıbbı ile asla yer değiştirmeyecek oluşu¬nun da nedenidir.

Kategoriler